24 Eylül 2014 Çarşamba günü saat 10:30'da sendika binamızda toplanıp kahvaltı ediyoruz. Ardından 11:30'da Ali Hikmet Paşa Meydanı'na hareket edip basın açıklamamızı yapacağız.

AFİŞİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Oluşturacağımız bisiklet topluluğuna katılmak isteyen üyelerimiz sendikaya isim ve telefonlarını bildirsin. Topluluk olarak belirlenen gün ve güzergahta her hafta tur düzenlenecektir.

Tura katılacak arkadaşların bisikletlerinde ön ve arka ışık bulundurmaları, kask takmaları zorunludur.


 

2013-2014EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU

HUKUK TALEP FORMU

 

Makale

EĞİTİM KURUMLARI MÜDÜR YARDIMCILIĞI VE MÜDÜRLÜK SEÇME SINAVI EĞİTİMİ PROGRAMI

 

KONULAR EĞİTİMCİ
Türkçe - Dil Bilgisi   
Resmî Yazışma Kuralları  Özgür SARIBÜLBÜL
Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi ve Ulusal Güvenlik   
T.C. Anayasası  Özgür SARIBÜLBÜL
a) Genel Esaslar 
b) Temel Hak ve Ödevler 
c) Cumhuriyetin Temel Organları 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu  Kanuni GÜVEN
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu  Şenol YILDIRIM
3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun  Özgür SARIBÜLBÜL
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu  Gültekin TUNA
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu  Gültekin TUNA
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu  Şenol YILDIRIM
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu  Şenol YILDIRIM
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun  Şenol YILDIRIM
1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun  Özgür SARIBÜLBÜL
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun  Kanuni GÜVEN
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin  Şenol YILDIRIM
Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği  Gültekin TUNA
Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği  Şener DEMİR
Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği  Mustafa DOĞRUEL
Millî Eğitim Bakanlığı Okul‐Aile Birliği Yönetmeliği  Şener DEMİR
Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği  Mustafa DOĞRUEL
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği  Mustafa DOĞRUEL
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği  Melek BOZKURT
Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği  Mustafa DOĞRUEL
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği  Özgür SARIBÜLBÜL
Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği  Melek BOZKURT
Millî Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi  Özgür SARIBÜLBÜL